Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tào Thực

Tào Thực

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:290
 • Phòng Thủ:1030
 • Sinh Lực:870
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:26 0.65
 • Nội Chính:89 1.18
 • Dũng Võ:29 0.68
 • Trí Mưu:103 1.29

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

Quay về danh sách tướng

Top