Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Lưu Ba

Lưu Ba

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:280
 • Phòng Thủ:950
 • Sinh Lực:840
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:21 0.63
 • Nội Chính:103 1.34
 • Dũng Võ:28 0.70
 • Trí Mưu:95 1.27

Sở Trường

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top