Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hí Chí Tài

Hí Chí Tài

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:80
 • Phòng Thủ:1130
 • Sinh Lực:240
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:32 0.69
 • Nội Chính:93 1.20
 • Dũng Võ:8 0.50
 • Trí Mưu:113 1.36

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

Quay về danh sách tướng

Top