Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Lý Túc

Lý Túc

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:890
 • Phòng Thủ:760
 • Sinh Lực:2670
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:61 0.97
 • Nội Chính:19 0.62
 • Dũng Võ:89 1.21
 • Trí Mưu:76 1.10

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

Quay về danh sách tướng

Top