Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Tùng

Trương Tùng

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:70
 • Phòng Thủ:1120
 • Sinh Lực:210
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:22 0.64
 • Nội Chính:104 1.34
 • Dũng Võ:7 0.52
 • Trí Mưu:112 1.41

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top