Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Nhượng

Trương Nhượng

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:20
 • Phòng Thủ:1080
 • Sinh Lực:60
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:48 0.90
 • Nội Chính:84 1.22
 • Dũng Võ:2 0.49
 • Trí Mưu:108 1.43

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top