Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Sa Ma Kha

Sa Ma Kha

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1080
 • Phòng Thủ:320
 • Sinh Lực:3240
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:79 1.06
 • Nội Chính:18 0.58
 • Dũng Võ:108 1.30
 • Trí Mưu:32 0.69

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top