Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Vương Doãn

Vương Doãn

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:70
 • Phòng Thủ:860
 • Sinh Lực:210
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:36 0.74
 • Nội Chính:102 1.27
 • Dũng Võ:7 0.51
 • Trí Mưu:86 1.15

Sở Trường

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top