Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Vu Cát

Vu Cát

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:70
 • Phòng Thủ:1090
 • Sinh Lực:210
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:18 0.66
 • Nội Chính:95 1.34
 • Dũng Võ:7 0.57
 • Trí Mưu:109 1.47

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top