Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Dương Tu

Dương Tu

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:50
 • Phòng Thủ:1060
 • Sinh Lực:150
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:16 0.58
 • Nội Chính:101 1.26
 • Dũng Võ:5 0.50
 • Trí Mưu:106 1.30

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

Quay về danh sách tướng

Top