Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Chân Cơ

Chân Cơ

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:60
 • Phòng Thủ:990
 • Sinh Lực:180
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:30 0.84
 • Nội Chính:92 1.36
 • Dũng Võ:6 0.63
 • Trí Mưu:99 1.42

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

Quay về danh sách tướng

Top