Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hoa Đà

Hoa Đà

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:90
 • Phòng Thủ:950
 • Sinh Lực:270
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:15 0.77
 • Nội Chính:100 1.55
 • Dũng Võ:9 0.75
 • Trí Mưu:95 1.51

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

Quay về danh sách tướng

Top