Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tào Sảng

Tào Sảng

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:430
 • Phòng Thủ:390
 • Sinh Lực:1290
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:51 0.92
 • Nội Chính:84 1.19
 • Dũng Võ:43 0.85
 • Trí Mưu:39 0.82

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top