Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Quách Tị

Quách Tị

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:980
 • Phòng Thủ:170
 • Sinh Lực:2940
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:84 1.23
 • Nội Chính:18 0.67
 • Dũng Võ:98 1.35
 • Trí Mưu:17 0.66

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top