Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Quản Hợi

Quản Hợi

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1050
 • Phòng Thủ:130
 • Sinh Lực:3150
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:91 1.34
 • Nội Chính:6 0.59
 • Dũng Võ:105 1.46
 • Trí Mưu:13 0.64

Sở Trường

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top