Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Bùi Nguyên Thiệu

Bùi Nguyên Thiệu

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:840
 • Phòng Thủ:320
 • Sinh Lực:2520
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:65 1.07
 • Nội Chính:34 0.81
 • Dũng Võ:84 1.23
 • Trí Mưu:32 0.79

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top