Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Lý Giác

Lý Giác

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:920
 • Phòng Thủ:300
 • Sinh Lực:2760
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:90 1.28
 • Nội Chính:2 0.53
 • Dũng Võ:92 1.30
 • Trí Mưu:30 0.77

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top