Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Phan Phượng

Phan Phượng

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1000
 • Phòng Thủ:50
 • Sinh Lực:3000
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:89 1.22
 • Nội Chính:18 0.73
 • Dũng Võ:100 1.44
 • Trí Mưu:5 0.62

Sở Trường

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top