Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hồ Xa Nhi

Hồ Xa Nhi

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1050
 • Phòng Thủ:530
 • Sinh Lực:3150
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:36 0.82
 • Nội Chính:3 0.55
 • Dũng Võ:105 1.39
 • Trí Mưu:53 1.04

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

Quay về danh sách tướng

Top