Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tưởng Can

Tưởng Can

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:70
 • Phòng Thủ:830
 • Sinh Lực:210
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:15 0.68
 • Nội Chính:82 1.24
 • Dũng Võ:7 0.62
 • Trí Mưu:83 1.25

Sở Trường

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top