Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hà Tiến

Hà Tiến

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

  • Tấn Công:510
  • Phòng Thủ:60
  • Sinh Lực:1530
  • Tốc Độ:--
  • Thống Soái:51 1.07
  • Nội Chính:51 1.07
  • Dũng Võ:51 1.07
  • Trí Mưu:6 0.69

Sở Trường

Quay về danh sách tướng

Top