Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Cầm Vương

Cầm Vương

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Dũng Võ

Mô Tả :

Tấn công 1 kẻ địch phía sau, khi sinh lực địch dưới sinh lực tối đa của người tấn công 30%, có xác suất gây Trảm Sát tiêu diệt địch.

Quay về danh sách kỹ năng

Top