Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Xuyên Dương

Xuyên Dương

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Dũng Võ

Mô Tả :

Tấn công tất cả địch trên đường thẳng, có xác suất gây Mù, chính xác giảm 1 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top