Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Xung Phong

Xung Phong

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Dũng Võ

Mô Tả :

Tấn công kẻ địch ngẫu nhiên trên 2 đường thẳng.

Quay về danh sách kỹ năng

Top