Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Hoành Tảo

Hoành Tảo

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Dũng Võ

Mô Tả :

Tấn công tất cả địch hàng đầu, có xác suất gây choáng, không thể hành động, duy trì 1 lượt hoặc giải trừ sau khi bị sát thương.

Quay về danh sách kỹ năng

Top