Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Liên Châu

Liên Châu

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Dũng Võ

Mô Tả :

Bắn liên tục 3 Thần Tiễn, ngẫu nhiên tấn công tối đa 3 kẻ địch. Kích hoạt Thần Tiễn, tăng chính xác bản thân 3 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top