Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Vô Song Thần

Vô Song Thần

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Dũng Võ

Mô Tả :

Tấn công tất cả địch. Kích hoạt Chiến Thần, tăng kháng bạo bản thân 1 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top