Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Phúc Kiếm

Phúc Kiếm

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Mưu Trí

Mô Tả :

Tấn công tất cả địch phía sau, có xác suất gây Mềm Yếu, giảm tấn công, bạo kích, duy trì 2 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top