Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Sinh Thị Phi

Sinh Thị Phi

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Mưu Trí

Mô Tả :

Tấn công mục tiêu và hàng ngang, có xác suất gây Hỗn Loạn, không thể hành động 2 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top