Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Khiển Trách

Khiển Trách

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Mưu Trí

Mô Tả :

Tấn công ngẫu nhiên 2 kẻ địch, có xác suất gây Trầm Mặc, không thể dùng kỹ năng, duy trì 2 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top