Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Hoặc Chúng

Hoặc Chúng

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Mưu Trí

Mô Tả :

Tấn công ngẫu nhiên 1 kẻ địch khác giới, gây Mê Hoặc, chiến đấu cho phe ta, tối đa duy trì 2 lượt. Cùng lúc chỉ bị mê hoặc 1 người, cùng 1 mục tiêu chỉ bị mê hoặc 1 lần

Quay về danh sách kỹ năng

Top