Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Đấu Chí Trào

Đấu Chí Trào

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Thống Soái

Mô Tả :

Phe ta tấn công toàn diện, tăng bạo kích, duy trì 3 lượt. Có xác suất gây Phấn Chấn, tăng sĩ khí.

Quay về danh sách kỹ năng

Top