Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Đồng Thù

Đồng Thù

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Thống Soái

Mô Tả :

Phòng thủ tăng cao, duy trì 3 lượt. Khi đồng đội bị tấn công, chia sẻ phần lớn tấn công.

Quay về danh sách kỹ năng

Top