Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Phá Đảm

Phá Đảm

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Thống Soái

Mô Tả :

Tấn công mục tiêu và 2 kẻ địch lân cận, có xác suất gây Sợ Hãi, giảm sĩ khí.

Quay về danh sách kỹ năng

Top