Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Đồng Sinh Tử

Đồng Sinh Tử

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Nội Chính

Mô Tả :

Phe ta tăng phòng thủ toàn diện, cùng chia sẻ sát thương phải chịu, duy trì 3 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top