Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Diệu Thủ

Diệu Thủ

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Nội Chinh

Mô Tả :

Trị liệu ngẫu nhiên 3 người phe ta, có xác suất làm hồi phục, duy trì hồi sinh lực 2 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top