Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Hoán Nhật

Hoán Nhật

Loại : Đấu Tướng

Thuộc Tính : Nội Chính

Mô Tả :

Tấn công ngẫu nhiên 3 kẻ địch, dựa vào tỉ lệ sát thương để hồi sinh lực cho toàn phe ta, có xác suất kích hoạt Cướp Đoạt, trộm 1 trạng thái có lợi.

Quay về danh sách kỹ năng

Top