Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Tuyệt Kích

Tuyệt Kích

Loại : Quân Đoàn

Thuộc Tính : Dũng Võ

Mô Tả :

Tấn công, bạo kích tăng, duy trì 3 lượt. Khi bị tấn công cận chiến có xác suất phản kích liên tục, lính càng ít, phản kích càng nhiều.

Quay về danh sách kỹ năng

Top