Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Thế Chẻ Tre

Thế Chẻ Tre

Loại : Quân Đoàn

Thuộc Tính : Dũng Võ

Mô Tả :

Kích hoạt Tiễn Xạ tấn công địch xung quanh, duy trì 3 lượt. Có xác suất gây Phá Giáp, bỏ qua phòng thủ địch, khiến phòng thủ địch giảm mạnh 2 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top