Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Tiến Quân

Tiến Quân

Loại : Quân Đoàn

Thuộc Tính : Dũng Võ

Mô Tả :

Bản thân tấn công phần dưới, sát thương tất cả kẻ địch ven đường thẳng. Có xác suất gây Hỗn Loạn, không thể hành động 1 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top