Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Hỏa Ngưu

Hỏa Ngưu

Loại : Quân Đoàn

Thuộc Tính : Dũng Võ

Mô Tả :

Triệu hồi 3 Hỏa Ngưu, tấn công địch trên 3 đường thẳng. Có xác suất gây Đánh Lui, lùi tối đa 3 ô.

Quay về danh sách kỹ năng

Top