Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Phi Sa Thạch

Phi Sa Thạch

Loại : Quân Đoàn

Thuộc Tính : Mưu Trí

Mô Tả :

Triệu hồi Gió Lốc tấn công địch trên 3 đường thẳng phía trước. Có xác suất gây Mê Nhãn, không thể tấn công tầm xa, giảm chính xác, duy trì 2 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top