Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Thiêu Doanh

Thiêu Doanh

Loại : Quân Đoàn

Thuộc Tính : Mưu Trí

Mô Tả :

Tấn công mục tiêu và truyền tống đến cạnh địch, có xác suất gây Đốt Cháy, duy trì sát thương và giảm chính xác, duy trì 2 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top