Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Băng Đông

Băng Đông

Loại : Quân Đoàn

Thuộc Tính : Mưu Trí

Mô Tả :

Phóng Trụ Băng trong phạm vi 3 hàng phía trước, tấn công tất cả kẻ địch trong phạm vị. Có xác suất gây Đông Kết, không thể di chuyển và giảm kháng bạo, duy trì 1 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top