Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Lưu Tinh Hỏa

Lưu Tinh Hỏa

Loại : Quân Đoàn

Thuộc Tính : Mưu Trí

Mô Tả :

Gây Mưa Sao Băng, sát thương tất cả kẻ địch, có xác suất gây choáng, không thể hành động, duy trì 1 lượt hoặc giải trừ sau khi bị sát thương.

Quay về danh sách kỹ năng

Top