Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Sẵn Sàng

Sẵn Sàng

Loại : Quân Đoàn

Thuộc Tính : Thống Soái

Mô Tả :

Tăng phòng thủ đơn vị cùng hàng ngang, không bị đánh lui, đâm xuyên, duy trì 3 lượt. Có xác suất kích hoạt Vô Địch, miễn sát thương 1 lượt và chặn trạng thái bất lợi.

Quay về danh sách kỹ năng

Top