Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Tương Tàn

Tương Tàn

Loại : Quân Đoàn

Thuộc Tính : Thống Soái

Mô Tả :

Khiến địch tấn công lẫn nhau, lúc này nếu dùng đặc kỹ binh chủng, có thể ảnh hưởng đến kẻ địch khác.

Quay về danh sách kỹ năng

Top