Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Trùng Sinh

Trùng Sinh

Loại : Quân Đoàn

Thuộc Tính : Nội Chính

Mô Tả :

Trị liệu đối đa 1 lính phe ta. Có xác suất kích hoạt Kiên Cố, kháng bạo tăng, khi bị sát thương sẽ giúp 1 lính không tử vong, duy trì 3 lượt hoặc giải trừ sau khi kích hoạt trạng thái bất tử.

Quay về danh sách kỹ năng

Top