Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Viện Binh

Viện Binh

Loại : Quân Đoàn

Thuộc Tính : Nội Chính

Mô Tả :

Hồi phục lính 3 đơn vị ngẫu nhiên phe ta. Có xác suất gây Phấn Chấn, tăng sĩ khí.

Quay về danh sách kỹ năng

Top