Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Di Họa

Di Họa

Loại : Quân Đoàn

Thuộc Tính : Nội Chính

Mô Tả :

Chuyển một phần sát thương phải chịu của bản thân và đơn vị phe ta ở gần lên 1 kẻ địch khác, duy trì 2 lượt.

Có xác suất kích hoạt Giá Họa, kỹ năng địch phải chịu truyền cho 1 kẻ địch khác, duy trì 2 lượt hoặc giải trừ sau khi Giá Họa hiệu lực.

Quay về danh sách kỹ năng

Top